18 October 2017
11:42:06 PM
Sambad News
ବିଶେଷ

ମିଳିଲା ଅଜଣା ପ୍ରାଣୀର ହାତ

By Sambad | Date: Jan 11 2017 1:12PM
ମିଳିଲା ଅଜଣା ପ୍ରାଣୀର ହାତ

ଭୂତ-ପ୍ରେତ ତଥା ଭୌତିକ କାର୍ଯ୍ୟ-କଳାପ, ଘଟନା ଆଦି ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ଦଳେ ଗବେଷକ ପେରୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁସ୍‌କୋରୁ ଏକ ବିଶାଳ ହାତର ଅବଶେଷ ପାଇଛନ୍ତି। ହାତର ଅଙ୍ଗୁଳି ସଂଖ୍ୟା ତିନି। ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ଛଅଟି ହାଡ଼। ରଞ୍ଜନ-ରଶ୍ମି ପରୀକ୍ଷାରୁ ହାଡ଼ ପ୍ରାକୃତିକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରେଡିଓକାର୍ବନ୍‌ ଓ ଡିଏନ୍‌ଏ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ତାହା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ହାତଟି ଏ ଗ୍ରହର କୌଣସି ପ୍ରାଣୀର ନା ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହର ଜୀବର!
 

image