19 November 2017
4:34:12 AM
Sambad News
ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା

ସ୍ନାନ ସମୟରେ କ’ଣ କରନ୍ତି ମହିଳା!

By Sambad | Date: May 19 2017 5:26PM
ସ୍ନାନ ସମୟରେ କ’ଣ କରନ୍ତି ମହିଳା!

ଶୀର୍ଷକଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି କି? ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ସ୍ନାନ ତ ଗୋଟାଏ କାମ ସେ ସମୟରେ ଆଉ କି କାମ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ! ଆଜ୍ଞା ହଁ, ମହିଳାମାନେ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ କରନ୍ତି ଯାହା ହୁଏତ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। 
 
-ସ୍ନାନ ସମୟରେ ଗୀତ ଶୁଣିବା ଓ ଗୀତ ଗାଇବା ମହିଳାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଲାଉଡ୍‌ ଭଲ୍ୟୁମ୍‌ ଦେଇ ସ୍ନାନର ମଜା ନେବା ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କର ସଉକ୍‌।
 
-ସାଧାରଣରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମହିଳାମାନେ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଟିକେ ବେଶି ସମୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସେ ସବୁତକ ସମୟ ସେମାନେ ଗାଧୋଇବାରେ ବ୍ୟୟ କରନ୍ତି! ନା, ମହିଳାମାନେ ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ପଶିଯାଆନ୍ତି ସତ ମାତ୍ର ସ୍ନାନ ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ଗାଧୁଆଘର ଆଇନାରେ ନିଜକୁ ଦେଖି ନାଚିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି।
 
-ଅନେକ ମହିଳା ସ୍ନାନ ପୂର୍ବ ଏବଂ ସ୍ନାନ ପରର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗାଧୁଆ ଘରେ ହିଁ ସାରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି କେଶରେ ତେଲ ଲଗାଇବା, ନଖ ସାଇଜ୍‌ କରିବା, ଲୋସନ୍‌ ଲଗାଇବା, ବଡି ସ୍ପ୍ରେ କରିବା, କେଶରେ ସେରମ୍‌ ଲଗାଇବା ଇତ୍ୟାଦି।
 
-କେତେକ ମହିଳା ସ୍ନାନ ସମୟରେ ଘରୋଇ ପ୍ରଶାଳୀରେ ପେଡିକ୍ୟୁୟର୍‌ ଓ ମେନିକ୍ୟୁୟର୍‌ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। 

image