20 October 2017
8:58:39 AM
Sambad News
ବଲାଙ୍ଗୀର

ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ପରିବା ଫିଙ୍ଗିଲେ ଚାଷୀ

ପରିବା ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ପ୍ରତିବାଦ

By Sambad | Date: Jan 4 2017 1:35PM
ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ପରିବା ଫିଙ୍ଗିଲେ ଚାଷୀ

ବଲାଙ୍ଗୀର: ଚାଷୀ ନିଜର ପରିବାର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ନେଇି ଚିନ୍ତାରେ। ଏ ନେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଗୁହାରୀ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଆଜି ଚାଷୀମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବା ଫଙ୍ଗି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। 

image